:: Úvod : Co nabízíme :

Co nabízíme

Řidičský průkaz - Skupiny


B-od 18 let, osobní automobil
    traktory a pracovní stroje jejichž max. přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg

Škoda Fabia

Doba trvání kurzu 4 týdny až 2 měsíce
Po dohodě možno upravit

Výcvik

   Praktické jízdy osobním automobilem v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Školení řidičů referentských vozidel

   Povinnost zůčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí, vyplývající ze zákoníku práce (zákon č. 262/2006 sb. zákoník prace, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech osob, které fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3500 kg a 9 míst k sezení vč. místa řidiče a další vozidla na která se nevztahuje povinnost profesního školení. Např. služební cesty.


Přezkoušení k vrácení řidičského oprávnění

   Dle zákona 361/2000 sb. §102 je osoba, která pozbyla řidičské oprávnění podle §94a, nebo podle §123c, po ukončení zákozu řízení motorových vozidel, který trval více než jeden rok, žádající o vrácení řidičského oprávnění povinna prokázat zdravotní a odbornou způsobilost.

Zkouška z odobrné způsobilosti k řízení motorových vozidel se provádí:
  • Testem z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy
  • Zkouškou z předmětu ovládání a údržby vozidla
  • Z praktické jizdy na všech druzích vozidel stanovených pro jednotlivé skupiny a podskupiny příslušného řidičského oprávnění

Kondiční jízdy

  • Dlouho jste nejezdili?
  • Necítíte se ve správné formě?
Přijďte na kondiční jízdu s vozidlem autoškoly
- Učebnice a další studijní materiály ZDARMA